Principiile Bisericii

Biserica Creştină din Hunedoara
Str. Buituri Nr. 49, Hunedoara, România
(Fapte 11:26)
 • Biserica locală este alcătuită dintr-un grup de credincioşi declaraţi dintr-o localitate, adunaţi în Numele lui Cristos (Matei 18: 20) în formula cea mai simplă, sub autoritatea şi conducerea Domnului Isus (Psalmul 23), sub controlul Duhului Sfânt, şi în învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu.
 • Biserica este un grup de oameni chemaţi afară, mai întâi printr-o chemare individuală (Ioan 17:14-16; Romani 8:30; Apocalipsa 18:4), apoi prin constituire colectivă ca Biserică a Domnului (Fapte 20:28), pentru a-I purta Numele (Matei 10: 22; Fapte 15: 14; Tit 2: 14).
 • Biserica Creştină din Hunedoara are în prezent 150 de credincioşi botezaţi, mădulare în Trupul lui Cristos (1Corinteni 12:27; Coloseni 1:24).
 • Biserica Creştină din Hunedoara are ca învăţătură principiile Bisericii Primare, practicate de apostoli, până la Conciliul de la Niceea, din anul 325 d. C. (Efeseni 2:8; 2:20; 4:11-13).
 • Este o biserică independentă, neafiliată la vreun sistem religios denominaţional, care colaborează cu toţi creştinii neoprotestanţi, având ca scop întoarcerea oamenilor la pocăinţă, sprijinirea oamenilor săraci, vestirea Evangheliei în toate locurile posibile (spitale, pieţe etc.).
 • În legătură cu lumea, regula clară este aceea de separare de toate faptele, credinţele şi obiceiurile lumii, care vin in contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Biserica Creştină din Hunedoara crede într-un singur Dumnezeu (Isaia 44:24; 45:21; 48:12) şi Domn Isus Cristos (Ioan 1:1,14; Romani 9:5; 1Ioan 5:20).
 • Sărbătoreşte Cina cea de taină (1Corinteni 10:16,17,21; 11:23-32; Luca 22:17-20).
 • Practică spălarea picioarelor (Ioan 13).
 • Urmăreşte sfinţirea (Psalmul 16:3; Ioan 17:17; Romani 1:7; Evrei 3:1; 12:14).
 • Face rugăciuni pentru toţi oamenii de pe glob (1Timotei 2:1).
 • Crede în învierea şi înălţarea Domnului Isus Cristos, Judecata de Apoi şi aşteaptă Răpirea Miresei, un Cer nou şi un Pământ nou, Veşnicia - Eternitatea.
 • Iubeşte pe toţi cei care cheamă în vreun loc Numele Domnului (1Corinteni 1:2).
 • Biserica Creştină din Hunedoara condamnă propagarea învăţăturilor antisociale şi a fanatismelor religioase care ar putea pune în primejdie viaţa şi integritatea fizică a creştinilor (obligarea acestora să postească necurmat, expunerea lor la condiţii dăunătoare de mediu etc); cei ce vor îndrăzni să le facă sunt responsabili în faţa legii.
 • Biserica Creştină din Hunedoara condamnă orice acţiune de învrăjbire pe criterii religioase.
 • Biserica Creştină din Hunedoara consideră că îi este interzis unei biserici sau grupări creştine de a se amesteca în probleme politice, de stat, deoarece aceasta contravine învăţăturilor Bibliei. Toate orânduirile sunt îngăduite de Dumnezeu, dar amestecul Bisericii cu Statul este vehement condamnat de Dumnezeu.

 

Biserica se bucură de următoarele drepturi şi libertăţi din partea Constituţiei României:

 • Articolul 1 - Statul român - Alineatul 3. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
 • Articolul 29 - Libertatea conştiinţei - Alineatul 1. Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. - Alineatul 2. Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
 • Articolul 30 - Libertatea de exprimare - Alineatul 1. Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. - Alineatul 6.  Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
 • Articolul 39 - Libertatea întrunirilor - Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
Pastor Pamfir FLORE
Podbean App

Play this podcast on Podbean App